เข้าสู่ระบบ
Ziwilize
เปิดระดมทุนรอบ Seed Round
Ziwilize Platform
ต่อเติมฝัน แบ่งปันแรงบันดาลใจ
นานเท่าไหร่แล้ว...ที่เรา...ปล่อยให้โลกอีกฝั่งเป็นฝ่ายเล่าเรื่องและสร้างประวัติศาสตร์
ตั้งแต่นี้ต่อไป...เรา...จะเป็นฝ่ายเล่าเรื่องและสร้างประวัติศาสตร์บ้าง
ทั้งในด้าน Contents และเทคโนโลยี โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน
และพัฒนาคอนเทนต์ที่ขับเคลื่อนผู้คน และขับเคลื่อนสังคมด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ
เพิ่มพื้นที่ให้กับสื่อคุณภาพ คอนเทนต์ออนไลน์ที่มีคุณภาพ ที่สามารถสร้างผลกระทบต่อผู้คนได้
ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้คนไทยมีแพลตฟอร์มใช้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มจากต่างชาติ

การระดมทุนครั้งนี้เพื่อก่อตั้ง บริษัทลูกของ บริษัท ซิวิไลซ์ วิชั่น จำกัด เพื่อเป็นเจ้าของ
และบริหารแพลตฟอร์ม Ziwilize ให้ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นละ 1,000 บาท ซึ่งจะได้รับประโยชน์ และผลตอบแทน ดังนี้

1.ความเป็นเจ้าของบริษัท และเจ้าของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของคุณ
2.มูลค่าหุ้นที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เมื่อกิจการเติบโตขึ้น
3.เงินปันผล โดยคิดจากสัดส่วนการถือหุ้น และผลกำไรของกิจการเป็นรายปี
4.สิทธิในการได้รับหุ้นก่อตั้ง กรณีมีการจดทะเบียนบริษัทลูกอื่นๆ
5.สิทธิ์ในการได้รับ ZAT Air drop ก่อนใคร เมื่อมีการเปิดตัวเหรียญ
6.มีชื่ออยู่ในผู้ร่วมก่อตั้ง แพลตฟอร์ม Ziwilize
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี บริษัท ซิวิไลซ์ วิชั่น จำกัด
2644147266
เมื่อภาพสลิปปรากฏบนหน้าจอ แสดงว่าการอัพโหลดสำเร็จแล้ว กรุณาอัพโหลดสลิปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นรอระบบตรวจสอบการชำระเงิน เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมล หากตรวจสอบไม่พบกรุณาตรวจสอบที่อีเมลขยะ และกดรายงานว่าไม่ใช่อีเมลขยะ เพื่อสะดวกในการรับอีเมลจากระบบในครั้งต่อๆไป กรุณาตรวจสอบตัวสะกดของอีเมลให้ถูกต้อง
อัพโหลดสลิปโอนเงิน