ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งาน? สมัครเลย!
Ep.297. #100PostsChallenge คนไทยเป็นคนมีน้ำใจ ชอบให้ทาน และการให้ทานไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวเท่านั้น #ความเข้าใจผิดเรื่อง การให้ "ทาน" . หลายคนเข้าใจผิดว่า การให้ทานนั้นจะต้องเป็นเงินหรือสิ่งของเท่านั้น หลายคนบอกว่า ฉันก็อยากทำบุญนะ แต่ฉันไม่มีเงิน จริงๆ แล้วเราทุกคนสามารถให้ทานได้แม้ไม่มีเงินค่ะ ด้วยร่างกายของเรา เรา "มีพอ" ที่จะให้ได้ . 1. ใบหน้า : ด้วยการให้รอยยิ้มบนใบหน้าแก่ผู้พบเห็น 2. ปาก : พูดให้กำลังใจหรือชื่นชมผู้อื่นด้วยปากของเรา 3. ใจ : เป็นคนเปิดใจและจริงใจ 4. สายตา : มองผู้คนด้วยความเมตตา 5. กาย : ใช้แรงช่วยเหลือผู้อื่น . แม่ติ๊ดเชื่อว่า "ทาน" ที่ดีที่สุด คือเริ่มให้ "ตัวเอง" ก่อน แล้วให้คนในครอบครัว และเมื่อมันเป็น "นิสัย" ที่ชอบให้ทานแล้ว มันจะค่อยๆ ขยายไปยังคนอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาตินะคะ . ด้วยรักและปรารถนาดี #แม่ติ๊ด
การขออนุญาตติดตั้งโซล่าร์เซลล์ หลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ จะพิจารณาจากขนาดการผลิตกระแสไฟฟ้าของระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้ง โดยแยกเป็น 3 เงื่อนไขดังนี้ • เงื่อนไขที่ 1 : แผงโซล่าเซลล์ (PV) < 200kWp (<200,000 Watt) • เงื่อนไขที่ 2 : แผงโซล่าเซลล์ (PV) >= 200kWp แต่ไม่เกิน 1,000kWp (200,001 Watt – 1,000,000 Watt) • เงื่อนไขที่ 3 : แผงโซล่าร์เซลล์ (PV) >=1,000kWp (1,000,000 Watt) ขึ้นไป โดยขั้นตอนการยื่นขออนุญาตจะมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ยื่นใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 2.ลงทะเบียน เพื่อแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตกับ กกพ. 3.แจ้งการไฟฟ้า ให้เข้าตรวจสอบแล้วชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สำนักงาน กกพ. ออกหนังสือแจ้งยกเว้นการขออนุญาต 4. ยื่นสำเนาหนังสือรับ เพื่อแจ้งยกเว้นการขออนุญาตฯ จาก กกพ. ต่อ การไฟฟ้าเมื่อผ่านการตรวจสอบระบบผลิต และเชื่อมโยงไฟฟ้าต่าง ๆ ตามข้อกำหนดแล้ว ก็สามารถเริ่มใช้งานโซล่าเซลล์ระบบออน กริดกันได้เลย สรุปคือถ้าจะติดตั้งโซล่าเซลล์ ต้องขออนุญาตหน่วยงานราชการถึง 3 หน่วยงานด้วยกัน 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.ขออนุญาต กกพ. 3. ยื่นขอขนานไฟฟ้าเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า _______________________ ต้องการช่างติดตั้งโซล่าร์เซล รับประกันงานระดับพรีเมี่ยม ตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า ติดต่อเลย!!! โทร. 0908928509 หรืออีเมล azsajan@gmail.com https://azsajan.com/รบตดตงโซลารเซล/
Cat show up Ep.16 น้ำพุใหม่ไฉไลกว่าเดิม หลังจากที่ต้องสูญเสียน้ำพุไปแบบใจสลาย และ AI แฟน ไม่สามารถช่วยอะไรได้ และแล้ววันนี้ก็มาถึง วันที่ลูกได้น้ำพุอันใหม่!! หลังจากที่กินน้ำในชามมาสักพักใหญ่ และพวกแมวคุณหนูเลือกกิน มันกินน้ำน้อยกันซะเหลือเกิน แม่แมวอย่างเราปวดใจไม่ไหว กดสั่งน้ำพุให้ลูก ณ now แต่เมื่อน้ำพุใหม่มา ลูกกลายเป็นแมวภูธร เงอะ ๆ งะ ๆ กินน้ำพุไม่เป็น โลโซไซตี้กินแต่วิสกี้ขาว สิ้นแล้วลุคคุณหนูที่สั่งสมมา ฮื่อ เรียนรู้ใหม่นะลูก สนับสนุนค่าไฟให้ลูกน้อยได้กินน้ำพุแบบไฮโซได้ที่ปุ่ม give forward ค้าบ #catshowup #Neowmuang #Sherlock #Tangmo #WhippedCream #Miso #Watson
เครดิตบูโร คือ อะไรเรามาทำความเข้าใจกัน เครดิตบูโร หรือ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลบัญชีสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภทของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งส่งมาจากสถาบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร โดยข้อมูลที่จัดเก็บหรือรายงานในเครดิตบูโรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ข้อมูลบ่งชี้ คือข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้า ได้แก่ .ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ซึ่งไม่มีการจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ .ข้อมูลที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโร 2.ข้อมูลสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและประวัติการชำระหนี้ จำแนกเป็นรายบัญชีที่มีอยู่ในแต่ละสถาบันการเงินและบริษัทสมาชิก โดยมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้ สรุปข้อมูลบัญชีสินเชื่อ ซึ่งจะบอกว่าลูกค้ามีสินเชื่ออยู่ทั้งหมดกี่บัญชี มีจำนวนบัญชีที่ใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลหรือโต้แย้งกี่บัญชี ประเภทและเลขที่บัญชีของสินเชื่อ .ชื่อผู้ให้สินเชื่อ .วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และวงเงินที่ใช้ไป .สถานะของบัญชี เช่น ปกติ ปิดบัญชี พักชำระหนี้ ค้างชำระหนี้ .รายละเอียดการชำระหนี้ ซึ่งจะแสดงประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา ทั้งที่ชำระตรง ชำระล่าช้า หรือผิดนัดชำระ .ข้อมูลอื่น ๆ เช่น วันที่เปิดบัญชี วันที่ชำระหนี้ล่าสุด วันที่ปิดบัญชี วันที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ วิธีการตรวจเครดิตบูโร บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัดได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนตรวจเครดิตบูโรของตนเองให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ทั้ง 4 สาขา รับรายงานภายใน 15 นาที 2. ธนาคารที่เป็นตัวแทนรับคำขอตรวจเครดิตบูโร (เฉพาะกรณีบุคคลธรรมดาเท่านั้น) รับรายงานทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน การขอตรวจเครดิตบูโรเมื่อถูกปฏิเสธสินเชื่อ กรณีผู้ขอสินเชื่อได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกเครดิตบูโรโดยมีสาเหตุจากข้อมูลในเครดิตบูโร ผู้ขอสินเชื่อสามารถยื่นคำขอตรวจเครดิตบูโรกรณีถูกปฏิเสธสินเชื่อได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร ภายใน 30 วันนับจากวันที่ในหนังสือแจ้งปฏิเสธสินเชื่อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมยื่นเอกสารประกอบดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกรอกแบบคำขอตรวจเครดิตบูโร 2. หนังสือแจ้งปฏิเสธการให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ที่ระบุว่าไม่อนุมัติสินเชื่อเพราะข้อมูลจากเครดิตบูโร 3. สำหรับกรณีนิติบุคคล ยื่นสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง และกรอกแบบคำขอตรวจเครดิตบูโร การขอแก้ไขกรณีข้อมูลเครดิตไม่ถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลเครดิตของตนเองไม่ถูกต้อง หรือมีการรายงานข้อมูลเครดิตผิดพลาด ควรแจ้งให้สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ของเราทราบ นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 ลูกหนี้ยังมีสิทธิที่จะยื่นคำขอตรวจสอบ และขอแก้ไขข้อมูลของตนกับเครดิตบูโรได้ โดยติดต่อได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 1. เจ้าของข้อมูล กรอกแบบคำขอใช้สิทธิตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลเครดิต หรือทำเป็นหนังสือ ยื่นต่อเครดิตบูโร พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้ บุคคลธรรมดา • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง • สำเนารายงานข้อมูลเครดิตฉบับที่ต้องการแก้ไข (ถ้ามี) • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) นิติบุคคล • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง • สำเนารายงานข้อมูลเครดิตฉบับที่ต้องการแก้ไข (ถ้ามี) • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 2. เครดิตบูโรจะแจ้งไปยังสถาบันการเงินและบริษัทที่เป็นสมาชิกที่นำส่งข้อมูล เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และจะแจ้งผลให้เจ้าของข้อมูลทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลเครดิต 3. เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบแล้ว หากเจ้าของข้อมูลไม่เห็นด้วยกับผลตรวจสอบ และมีข้อโต้แย้งที่ไม่อาจหาข้อยุติได้ สามารถยื่นคำขอใช้สิทธิบันทึกข้อโต้แย้งไว้ในระบบฐานข้อมูลของเครดิตบูโรได้ และมีสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ข้อโต้แย้งต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตได้ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิ ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด --------------- อยากซื้อคอนโด ปรึกษา 782429.com กู้ได้ 100% ง่าย ครบ จบ https://782429.com
หนังสือ กลศาสตร์ของไหล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์ ราคาปก 290 บาท ราคาขาย 97 บาท
ปาเกียว - อูกัส ชั่งแล้ว ผ่านฉลุย ผ่านการชั่งน้ำหนักกันไปแล้วสำหรับนักชกในรายการใหญ่วันพรุ่งนี้ ที่ ที-โมบาย อารีน่า ลาส เวกัส , สหรัฐอเมริกา ซึ่งคู่เอกนำรายการจะเป็นการพบกันระหว่าง ซุปเปอร์สตาร์มวยโลกอันดับ 1 จากฟิลิปปินส์ แมนนี่ ปาเกียว พบกับ ยอร์เดนิส อูกัส แชมป์จากคิวบา โดยไฟต์นี้จะเป็นการขึ้นชิงตำแหน่งซุปเปอร์เวิร์ลแชมป์เปี้ยน รุ่น เวลเตอร์เวท WBA ที่ ฝ่ายหลังครอบครองอยู่ ผลการชั่งปรากฎว่า ผ่านพิกัดทั้งคู่ โดน อูกัส นั้น ผ่านเท่าพิกัด 147 ปอนด์ ส่วนแมนนี่ ปาเกียว ชั่งได้ 146 ปอนด์ เบากว่าพิกัดไป 1 ปอนด์ ผ่านพิกัดพร้อมฟาดปากกันให้แฟนมวยได้ลุ้นระทึกกันแน่นอน ส่วนผลการช่าง น.น. คู่ประกอบรายการที่น่าสนใจ ก็มีโรเบิร์ต “เดอะ โกสต์” เกอร์เรโร่ อดีตแชมป์โลกชาวอเมริกันหลายสมัย ขึ้นชกนอกรอบกับอดีตแชมป์ WBC อีกคนอย่าง วิตเตอร์ ออร์ติส โดยฝ่ายแรกชั่งได้ 146.75 และฝ่ายหลัง 148 ปอนด์ การชกครั้งนี้เป็นการชกอุ่นเครื่องจำนวน 10 ยก และยังเป็นไฟต์แรกของออร์ติสตั้งแต่ปี 2018 อีกด้วย พรุ่งนี้ 22 สิงหาคม 2564 ช่วงสายๆตามเวลาในบ้านเราแฟนมวย และแฟนกีฬารอติดตามชมกันได้เลย มีฟรีทีวีถ่ายทอดให้ชมฟรีๆ และติดตามผลการชก หาอ่านเบื้องลึกเบื้องหลังการชกได้ที่ เพจ และเวบไซต์ ziwilize.tv ของเราได้ครับ ขอบคุณภาพ : boxing news 24 ที่มา : boxing news 24 , boxrec.com
Ep. 101 #100PostsChallenge อาหารจานโปรดของคุณคืออะไรคะ? ^^
หากพูดถึงชื่อ เพียงฟ้า ใบเย็น หลายๆคนอาจ เอ๊ะ!? ใครกันนะ แต่แน่นอน หากบอกว่า แม่สาวยูนิคอร์น หรือ Wonderframe ทุกคนคงอ้อออออ กันใช่ไหมค่ะ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสาวน้อยมากความสามารถคนนี้กันค่ะ กว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดัง มีเหล่าแฟนคลับมากมายอย่างเช่นทุกวันนี้ สาวเฟรมต้องผ่านอะไรมาบ้าง วันนี้เลยขออาสาพาทุกคนไปทำความรู้จักตัวตนของแรปเปอร์สาวคนนี้ให้มากขึ้น ว่าเธอเป็นใคร มาจากไหน และเคยฝากผลงานอะไรมาแล้วบ้าง เฟรม หรือ ศุภัคชญา สุขใบเย็น เดิมชื่อ เพียงฟ้า ใบเย็น เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2537 ปัจจุบันอายุ 27 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ถ้าพูดถึงการเรียนสาวน้อยคนนี้ก็ไม่ธรรมดาการรันตี ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.85 อื้มหื้ม… บอกแล้วไม่ธรรมดา เส้นทางการเข้าสู่วงการเพลง ของสาวเฟรม คือการเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปีที่ 8 เข้าไปถึงรอบ 8 คนสุดท้าย เป็นปีเดียวกันกับ โดม จารุวัฒน์ และ แกงส้ม ธนทัต ถึงแม้ว่าเฟรมจะต้องออกจากการแข่งขันไปไม่ถึงดวงดาว แต่เธอก็ยังมีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆ พร้อมทั้งฝีมือที่พัฒนาต่อไม่เคยหยุด อย่างซิงเกิลแรกในอัลบั้ม The Star 8 เพลง ฉันขอลา และหลังจากนั้นอีกไม่นาน ก็มีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบละครให้กับค่าย Exact อยู่หลายเพลง อย่างเพลง เวลาไม่คอยใคร, ยังรักยังรอ, หลอกนานๆ นอกจากจะร้องเพลงเป็นหลักแล้ว สาวเฟรมยังเคยฝากผลงานทางการแสดงไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องแรกกับทาง Exact ในปี พ.ศ. 2556 เรื่อง คู่กรรม ในบท แมว ตามมาด้วยละครเรื่อง วุ่นนักรักหรือหลอก ในบท กุหลาบ ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2560 จะมีผลงานละครกับทางช่อง 3 ในเรื่อง อาคม รับบทเป็น ฟ้า หลังจากหมดสัญญา เธอก็พลันตัวมาเป็นศิลปินอิสระ ร้องเพลง ทำเพลง cover ผ่านทางยูทูบ จนล่าสุดเธอก็กลับมาอีกครั้งบนเส้นทางแรปเปอร์ กับเพลง "อยู่ดีๆ ก็..." (Feat. Youngohm) ภายใต้สังกัด Wayfer Records ที่มียอดวิวปาเข้าไปกว่า 140 ล้านวิว แถมยังติดชาร์จอยู่หลายเดือน ดังข้ามปีกันไปเลย แต่เส้นทางนี้ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่หลายๆ คนคิด จุดเริ่มต้นของการเป็นแรปเปอร์ ตามหาความฝัน และไม่หยุดพัฒนาตัวเองของเธอเริ่มจาก การที่สาวเฟรม ได้ตัดสินใจไปออดิชั่นในรายการค้นหาแรปเปอร์รุ่นใหม่อย่างรายการ Show Me The Money Thailand ซึ่งสาวเฟรมทำผลงานได้ดีจน PD อย่างเป้ วง Mild เลือกให้เธอผ่านการออดิชั่น และได้เข้าแข่งขันตามรอบต่างๆ ของรายการ ท่ามกลางกระแสดราม่าและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ตั้งแต่รายการเริ่มออนแอร์ในช่วงแรกๆ จนถึงวันสุดท้ายที่สาวเฟรมได้ร่วมรายการก็ยังมีกระแสตลอดเวลา แต่สิ่งเหล่านั้น ก็ไม่ได้ทำให้เธอท้อแท้เลยสักนิด แต่กลับทำให้เธอพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือและพิสูจน์ตัวเองต่อไปบนเส้นทางสายแรปเปอร์นี้ จนตอนนี้ก็พูดได้เต็มปากว่า สาวเฟรมประสบความสำเร็จบนเส้นทางแรปเปอร์แล้ว ด้วยผลงานเพลงของเธอที่ปล่อยออกมาแต่ละเพลงนั้นต่างโดนใจคนฟัง ด้วยเสียงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ทำให้เธอได้มีโอกาสร่วมงานกับแรปเปอร์ชื่อดังหลายคนเช่น กอล์ฟ ฟัคกลิ้งฮีโร่ ในเพลงกลั้นใจ เป็นเพลงดังที่หลายคนนำไป cover แต่เพลงที่ถือว่าทำให้เธอเป็นี่รู้จักมากขึ้นไปอีก คงหนีไม่พ้นเพลง อยู่ดีๆ ก็.. ที่เธอได้ฟีทเจอร์ริ่งกับหนุ่มแรปเปอร์ชื่อดัง Youngohm ด้วยกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม ทำเอาตัวเธอเองกลายเป็นต้นแบบของวัยรุ่นในการร้องแรปเลยทีเดียว จนล่าสุดสาวเฟรมได้มีโอกาสร่วมงานกับตัวพ่อเพลงป๊อป อย่าง ป๊อป ปองกูล ในเพลง Undo จากโปรเจกต์ Jook Orginal Album 100x100 Season2 เป็นการร่วมงานกันครั้งแรก แต่ถือว่า ลงตัวมากๆ แน่นอนเพลงนี้ 100 ล้านวิว แบบไม่เกินความสามารถ ของทั้งคู่ จากผลงานที่ผ่านมา สาวเฟรมถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก แต่การพัฒนาของเธอก็ยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ เธอยังหมั่นหาความรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลงานเพลง ฝึกซ้อมอย่างหนัก พร้อมทั้งยังซ้อมฝีมือในทุกๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพลง การซ้อมเต้น การซ้อมร้องเพลงซ้อมเล่นดนตรี รวมไปถึงการหมั่นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้แฟนคลับได้ติดตามกัน ไม่แปลกใจเลยที่ทุกคนจะทั้งรัก และติดตามผลงานของเธอพร้อมทั้งสนับสนุนในตัวเธอบน เส้นทางสายแรปเปอร์นี้ต่อไป